22

Thợ mỏ Trực tuyến

2.12 KS/s

Pool Hashrate

463.53 KS/s

Mạng Hashrate

một giờ trước

cuối Khối

1429178

Khai thác Khối

0.55 $+4.71%

Giá BEAM

225%

May mắn

1.5%

Pool Phí

40BEAM$22.07

Khối Thưởng

3 BEAM

Thanh toán tối thiểu

Phí thanh toán do người khai thác chi trả

Pool Hashrate

2.12 KS/s

Cài đặt kết nối SSL:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512
solo-beam.2miners.com:5454
Hoạt động
4096
solo-beam.2miners.com:5555
Hoạt động
8192
solo-beam.2miners.com:5656
Hoạt động
Hoa Kỳ512
us-solo-beam.2miners.com:5454
Hoạt động
4096
us-solo-beam.2miners.com:5555
Hoạt động
8192
us-solo-beam.2miners.com:5656
Hoạt động
Châu Á512
asia-solo-beam.2miners.com:5454
Hoạt động
4096
asia-solo-beam.2miners.com:5555
Hoạt động
8192
asia-solo-beam.2miners.com:5656
Hoạt động