13

0.00000

Online rudari

BeamHash

0.00000

Algoritam

2.33 KS/s

0.00000

Hashrate bazena

11.25 M

0.00000

Mreža poteškoća

176.62 KS/s

0.00000

Mreža hashrate

0.00000

Poslednji blok

2856067

0.00000

Blok rudarenja

0.03916 $+0.32%

0.00000

Cena BEAM

284%

0.00000

Sreća

1.5%

0.00000

Provizija bazena

0.00000

Nagrada bloka

Hashrate bazena

2.33 KS/s

Postavke SSL veze:

RegijaPoteškoće udelaServerStatus
Evropa512
solo-beam.2miners.com:5454
Aktivan
4096
solo-beam.2miners.com:5555
Aktivan
8192
solo-beam.2miners.com:5656
Aktivan
SAD512
us-solo-beam.2miners.com:5454
Aktivan
4096
us-solo-beam.2miners.com:5555
Aktivan
8192
us-solo-beam.2miners.com:5656
Aktivan
Azija512
asia-solo-beam.2miners.com:5454
Aktivan
4096
asia-solo-beam.2miners.com:5555
Aktivan
8192
asia-solo-beam.2miners.com:5656
Aktivan