0.00000

Online rudari

17.24 KS/s

0.00000

Hashrate bazena

24.02 M

0.00000

Mreža poteškoća

366.99 KS/s

0.00000

Mreža hashrate

0.00000

Poslednji blok

2138567

0.00000

Blok rudarenja

0.0469 $+11.10%

0.00000

Cena BEAM

113%

0.00000

Sreća

1.5%

0.00000

Provizija bazena

0.00000

Nagrada bloka

Hashrate bazena

17.24 KS/s

Postavke SSL veze:

RegijaPoteškoće udelaServerStatus
Evropa512
solo-beam.2miners.com:5454
Aktivan
4096
solo-beam.2miners.com:5555
Aktivan
8192
solo-beam.2miners.com:5656
Aktivan
SAD512
us-solo-beam.2miners.com:5454
Aktivan
4096
us-solo-beam.2miners.com:5555
Aktivan
8192
us-solo-beam.2miners.com:5656
Aktivan
Azija512
asia-solo-beam.2miners.com:5454
Aktivan
4096
asia-solo-beam.2miners.com:5555
Aktivan
8192
asia-solo-beam.2miners.com:5656
Aktivan