0.00000

นักขุด ออนไลน์

11.63 KS/s

0.00000

พูล แฮชเรท

0.00000

ล่าสุด บล็อก

1773313

0.00000

การขุด บล็อก

0.15 $+6.23%

0.00000

ราคา BEAM

52%

0.00000

โชค

1.5%

0.00000

พูล ค่าธรรมเนียม

0.00000

บล็อก รางวัล

พูล แฮชเรท

11.63 KS/s

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ SSL

ภูมิภาคส่วนต่างของแชร์เซิร์ฟเวอร์สถานะ
ยุโรป512
solo-beam.2miners.com:5454
ใช้งาน
4096
solo-beam.2miners.com:5555
ใช้งาน
8192
solo-beam.2miners.com:5656
ใช้งาน
สหรัฐอเมริกา512
us-solo-beam.2miners.com:5454
ใช้งาน
4096
us-solo-beam.2miners.com:5555
ใช้งาน
8192
us-solo-beam.2miners.com:5656
ใช้งาน
เอเชีย512
asia-solo-beam.2miners.com:5454
ใช้งาน
4096
asia-solo-beam.2miners.com:5555
ใช้งาน
8192
asia-solo-beam.2miners.com:5656
ใช้งาน