Làm thế nào để bắt đầu mining Beam SOLO trên BeamHash

Cài đặt kết nối SSL:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512
solo-beam.2miners.com:5454
Hoạt động
4096
solo-beam.2miners.com:5555
Hoạt động
8192
solo-beam.2miners.com:5656
Hoạt động
Hoa Kỳ512
us-solo-beam.2miners.com:5454
Hoạt động
4096
us-solo-beam.2miners.com:5555
Hoạt động
8192
us-solo-beam.2miners.com:5656
Hoạt động
Châu Á512
asia-solo-beam.2miners.com:5454
Hoạt động
4096
asia-solo-beam.2miners.com:5555
Hoạt động
8192
asia-solo-beam.2miners.com:5656
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào BEAM coin, hãy chọn thuật toán: BeamHash

Bước 1 - Tạo một ví

Chú ý! Bắt buộc phải luôn giữ ví BEAM địa phương của bạn trực tuyến để nhận các khoản thanh toán từ nhóm. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng địa chỉ BEAM được tạo trên một trong các trao đổi tiền điện tử.
Bạn nên tải xuống ví Beam chính thức (đặt ngày hết hạn địa chỉ thành "Không bao giờ") hoặc tạo địa chỉ tại một sàn giao dịch tiền điện tử, ví dụ: Gate.io.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với Nvidia và AMD GPU , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lolMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: 3d88c373c094715c3d08caea4eb04374ce83a24ba6cfe88fc7739d307a4ed962ec
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Hướng dẫn bằng video

Cài đặt cho Công cụ khai thác lolMiner:

lolMiner.exe --coin BEAM --pool solo-beam.2miners.com:5454 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo beamhash --ssl 1 --server solo-beam.2miners.com:5454 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a beamv3 -o stratum+ssl://solo-beam.2miners.com:5454 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO BEAM
Type: Equihash 150,5 (BEAM)
Pool Host: solo-beam.2miners.com:5454
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO BEAM
Algorithm: BeamV3
Stratum hostname or IP: solo-beam.2miners.com
Port: 5555
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu512
solo-beam.2miners.com:15454
Hoạt động
4096
solo-beam.2miners.com:15555
Hoạt động
8192
solo-beam.2miners.com:15656
Hoạt động
Hoa Kỳ512
us-solo-beam.2miners.com:15454
Hoạt động
4096
us-solo-beam.2miners.com:15555
Hoạt động
8192
us-solo-beam.2miners.com:15656
Hoạt động
Châu Á512
asia-solo-beam.2miners.com:15454
Hoạt động
4096
asia-solo-beam.2miners.com:15555
Hoạt động
8192
asia-solo-beam.2miners.com:15656
Hoạt động

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ